სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი მარიამ ბოჭორიშვილი, მობილრი: 596 100 385